Có Bác làm sao rành về cọ hình ảnh nghỉ ngơi Studio k? Chỉ mang lại Em vài mẫu théc méc:1. Các Bác mang lại em các kích thước chuẩn hình, ví dụ: 3x4, 4x6, 10x15... Có mấy kích thước ko tròn số như 35x39.95 (E ko lưu giữ rõ), xây dựng kích thước khác form size chuẩn chỉnh đề nghị rước hình đi rửa k0 bao giờ vừa ý